kth_logo.gif

Artikel

A socio-technical framework for digital contact tracing

Författare: Vinuesa, R., Theodorou, A. , Battaglini, M., Dignum, V.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Results in Engineering
Volym: 8   100163
År: 2020

Abstract