kth_logo.gif

Artikel

Streak oscillation of finite length: disturbance evolution and growth

Författare: Lundell, F.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 16   3227-3230
År: 2004

Abstract