kth_logo.gif

Artikel

Experiments on secondary instability of channel flow with body forces.

Författare: Matsubara, M., Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Laminar-Turbulent Transition (Ed. Kobayashi, R.), Springer
Volym:    229-236
År: 1995

Abstract