kth_logo.gif

Artikel

Experimental and numerical flow control of bypass transition

Författare: Lundell, F., Monokrousos, A M, Brandt, L.B.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: 6th International Conference on Flow Dynamics, November 2009, Sendai, Japan
Volym:   
År: 2009

Abstract