kth_logo.gif

Artikel

The Fundamental Mechanism behind Headbox-Jet Breakup

Författare: Söderberg, D., Tammisola, O.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: PaperCon 2008 - TAPPI/PIMA Joint Conference, Dallas, TX
Volym:   
År: 2008

Abstract