kth_logo.gif

Artikel

Direct numerical simulation of non-isothermal turbulent wall-jets

Författare: Ahlman, D.A., Velter, G.V., Brethouwer, G.B., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Physics of Fluids
Volym: 21   035101
År: 2009

Abstract