kth_logo.gif

Artikel

Reactive control of free-stream turbulence induced transition: an experimental demonstration

Författare: Lundell, F.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 585   41-71
År: 2007

Abstract