kth_logo.gif

Artikel

An explicit algebraic Reynolds stress model for incompressible and compressible turbulent flows

Författare: Wallin, S.W., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 403   89-132
År: 2000

Abstract