kth_logo.gif

Artikel

Advanced high-lift CFD analysis and design tools.

Författare: Rudnik, R., Wallin, S.W.
Dokumenttyp: Konferens
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Proc, of ECCOMAS.
Volym:   
År: 2004

Abstract