kth_logo.gif

Artikel

Variation in postural orientation during standing among children with bilateral cerebral palsy

Författare: Lidbeck, C, Gutierrez-Farewik, E.M., Broström, E.W., Bartonek, Å.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Inskickad
Tidskrift:
Volym:   
År: 2012

Abstract