kth_logo.gif

Artikel

Nanofibril alignment in flow focusing: Measurements and calculations

Författare: Håkansson, K.H., Lundell, F., Prahl Wittberg, L., Söderberg, D.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Journal of Physical Chemistry B
Volym: 120(27)  
År: 2016

Abstract