kth_logo.gif

Artikel

Botulinumtoxin A treatment in toddlers with cerebral palsy

Författare: Tedroff, KT, Löwing, , Haglund-Åkerlind, Y., Gutierrez-Farewik, E.M., Forssberg, 
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Acta Paediatrica
Volym: 99   1156-62
År: 2010

Abstract