kth_logo.gif

Artikel

Curvature and rotation induced instabilities in channel flow.

Författare: Matsson, O.J.E, Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: J. Fluid Mech.
Volym: 210   537-563
År: 1990

Abstract