kth_logo.gif

Artikel

Numerical and experimental results for developing curved channel flow.

Författare: Bottaro, A., Matsson, O.J.E, Alfredsson, P.H.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids A.
Volym: 3   1473-1476
År: 1991

Abstract