kth_logo.gif

Artikel

Direct drag measurements for a flat plate with passive boundary layer manipulators.

Författare: Sahlin, A., Alfredsson, P.H., Johansson, A.V.J.
Dokumenttyp: Artikel
Tillstånd: Publicerad
Tidskrift: Phys. Fluids
Volym: 29   696-700
År: 1986

Abstract