kth_logo.gif

Intern rapport

Nonlinear energy density transfer during oblique transition in plane Poiseuille flow.

Författare Dokumenttyp År Nerladdning Filstorlek
Dan Henningson, Peter Schmid Teknisk rapport 1993 Inte tillgänglig
Id
ISSN 0348-467X
ISRN KTH/MEK/TR--93/05--SE

Abstract