kth_logo.gif

Intern rapport

Explicit algebraic turbulence models for the Reynolds stress tensor and the passive scalar flux vector

Författare Dokumenttyp År Nerladdning Filstorlek
Stefan Wallin Licentiatavhandling 1998 Inte tillgänglig
Id
ISSN 0348-467X
ISRN KTH/MEK/TR--98/01--SE

Abstract