kth_logo.gif

Intern rapport

A simple finite difference solution to the Orr-Sommerfeld equation.

Författare Dokumenttyp År Nerladdning Filstorlek
Dan Henningson Teknisk rapport 1986 Inte tillgänglig
Id
ISSN 0348-467X
ISRN KTH/MEK/TR--86/03--SE

Abstract