kth_logo.gif

Kurser

List över kurser som ges av institutionen.
Följ "Info"-länken till kurswebsidan, eller "Studiehandbok"-länken för allmän kursinformation.

Kolumnerna kan sorteras genom att välja motsvarande tabellhuvud.

För att begära ändringar av denna information, kontakta Webansvarig eller en av våra studierektorer: Jens och Luca.

KurskodTitelProg.AnsvarigKategoriÅrPoängPeriodKTH info
SG1102 Mechanics, Smaller Course CENMI InfoMihaescu Basic 1 6.0   3 SG1102
SG1102 Mechanics, Smaller Course COPEN InfoThylwe Basic 1 6.0    4SG1102
SG1102 Mechanics, Smaller Course CMEDT InfoHsieh Basic 1 6.0    4SG1102
SG1107 Mechanics CSAMH InfoEriksson Basic 2 7.5    4SG1107
SG1109 Mechanics for I CINEK InfoLindborg Basic 1 8.0   34SG1109
SG1113 Mechanics, Continuation Course CTFYS InfoApazidis Tech. 2 6.0  2  SG1113
SG1130 Mechanics I CDEPR InfoThylwe Basic 1 9.0   34SG1130
SG1130 Mechanics I CMATD InfoThylwe Basic 1 9.0  23 SG1130
SG1130 Mechanics I CMAST InfoSchlatter Basic 1 9.0   34SG1130
SG1130 Mechanics I CFATE InfoLundell Basic 1 9.0  23 SG1130
SG1130 Mechanics I CTFYS InfoApazidis Basic 1 9.0   34SG1130
SG1130 Mechanics I CLGYM-MAFY InfoThylwe Basic 2 9.0  23 SG1130
SG1140 Mechanics II CMAST InfoApazidis Tech. 2 6.0  2  SG1140
SG1140 Mechanics II CFATE InfoApazidis Tech. 2 6.0 1   SG1140
SG1140 Mechanics II CDEPR InfoLindborg Tech. 2 6.0 1   SG1140
SG1140 Mechanics II CLGYM-MAFY InfoLindborg Tech. 3 6.0 1   SG1140
SG1215 Strömningsmekanik CTFYS InfoLindborg 3 4.0  2  SG1215
SG1216 Termodynamik för farkostteknik CFATE InfoDahlkild Tech. 2 6.0    4SG1216
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs CFATE InfoBagheri Tech. 2 6.0   3 SG1217
SG1220 Teknisk stömningsmekanik/Fluid Mechanics for Engineers CMAST Prahl Wittberg Comp. 3 6.0 1   SG1220
SG1220 Teknisk stömningsmekanik/Fluid Mechanics for Engineers CDEPR Prahl Wittberg Comp. 3 6.0 1   SG1220
SG1301 Mekanik, Påbyggnadskurs COPEN InfoNordmark Basic 1 3.0     SG1301
SG1801 Structural Mechanics, Basic Course CSAMH InfoEriksson Basic 3 7.5  2  SG1801
SG2128 Research Methodology in Mechanics TTEMM InfoAltimira advanced valfritt 3.0 1   SG2128
SG2150 Rigid body dynamics All InfoNordmark Comp. 4 7.0 1   SG2150
SG2211 Vehicle Aerodynamics All InfoTalamelli Comp. 4 6.0    4SG2211
SG2212 Computational Fluid Dynamics All InfoSchlatter Comp. 4 7.5   3 SG2212
SG2214 Fluid Mechanics, General Course All InfoDahlkild Comp. 3 7.5 1   SG2214
SG2215 Compressible Flow All InfoFransson Comp. 4 7.5    4SG2215
SG2218 Turbulence All InfoJohansson Comp. 4 7.5  23 SG2218
SG2219 Advanced compressible flows All InfoAlfredsson Comp. 4 7.5 1   SG2219
SG2221 Wave Motions and Hydrodynamic Stability All InfoFransson Tech. 4 7.5  2  SG2221
SG2221 Wave Motions and Hydrodynamic Stability Graduate InfoBrandt Tech. valfritt 7.5  2  SG2221
SG2222 Micro fluid flows All InfoBrandt Grad. 5 4.5     SG2222
SG2224 Applied Computational Fluid Dynamics All InfoWallin Comp. 4 5.0    4SG2224
SG2225 Strömningsmekanik fortsättningskurs All InfoBrandt Comp. 4 4.0 1   SG2225
SG2226 Wind energy aerodynamics All InfoIvanell Comp. 4 6.0 1   SG2226
SG2227 Uncertainty Analysis All InfoAlfredsson Comp. 4 6.0 1   SG2227
SG2804 Biomechanics of human movement All InfoGutierrez-Farewik Comp. 4 7.0  2  SG2804
SG2860 FEM Modelling All InfoEriksson Comp. valfritt 8.0  2  SG2860
SG2870 Non-linear FEM All InfoEriksson Advanced 5 7.0   3 SG2870
SG3085 Human movement analysis and modeling, Graduate Gutierrez-Farewik Grad. valfritt 3.0 1234SG3085
SG3086 Journal Club in Biomechanics Graduate Gutierrez-Farewik Grad. 1 4.0 1234SG3086
SG3112 Turbulence Graduate InfoJohansson Grad. 1 9.0  23 SG3112
SG3113 Kompressibel aerodynamik Graduate InfoDahlkild Grad. 1 9.0     SG3113
SG3114 Computational Fluid Dynamics Graduate InfoSchlatter Grad. valfritt 7.5   3 SG3114
SG3126 Aktuella problem i strömningsmekaniken IV. Graduate Johansson Grad. valfritt 6.0     SG3126