kth_logo.gif

Seminarier

För att föreslå ett seminarium, skicka din titel och ditt abstract till:
lhs@mech.kth.se för Teoretisk och tillämpad mekanik eller
liverts@mech.kth.se för Strömningsmekanik.