DOKTORANDENS KLAGOSÅNG

 

 

Till den strand där Newton sköna snäckor plockat

och där Maxwell ljustes lagar fann,

Dit även mig ett oblitt öde lockat.

På vägen dit min ungdomsvår förrann

ty sedan Newtons tid sig landet höjt

och vägen upp till jättars skuldror blivit längre

ja, så många nu sin farkost har förtöjt

vid gåtors hav att hela trakten blivit trängre.

 

 

Så månget solitt och ståtligt formel-slott

sig redan reser, starkt och färdigmurat,

att i stum beundran man vandra ville blott

och låta ögat utav glansen bliva lurat.

Termodynamiken ren behagfull blänker

när Einstein kom med allmän relativitet

men verkligheten visserligen sällan kränker

men ej heller fångas utav allt man vet.

 

 

Så fram i kunskapsbråten min stig jag banar

och ibland i drömmen syns en skymt,

djup och mäktig meta-teori min hjärna anar,

men ack! mitt hopp det gäckas grymt,

mitt grepp, det var för löst och teorin för slipprigt hal.

Datorn spottar på mig: Fortran coding error,

ryggen krökes över knapp på stans och terminal

och anden under ansökningsblanketters terror.

 

 

Så när jag lider dessa leda kval

med siktet mot en hägrande professorsstol

mig tyckes vägen slingrig, hemsk och smal

och evigt molnbetäckt den ter sig, ärans sol,

ty det hoppet är ett svagt och bräckligt rö

att det blir jag som kvarken lyckas övermanna.

Men där ekvationers rosor sina törnen strö

som tröst man glimtar dock det eviga och sanna.