Dikter av A. E. Housman

översatta av Hanno Essén

 

Denna översättning tillägnades Bertel Laurent

på hans 60-årsdag 27 oktober 1988

 

En betydligt sämre lott kan man av ödet få

För nöjen har jag många, men sorger endast två.

Men dessa tvenne sorger, för dem finns ingen tröst:

Hjärnan i mitt huvud och hjärtat i mitt bröst.

 

Ge mig av den själsro som så många synes ha,

Och de flesta fått från födseln, alla utom ja’.

De mättar sina magar och sover nöjt om natten

Med hjärtat gjort av sten och skallen fylld med vatten.

 

 

 

Denna tillkom november 2011

 

Snabbt fryser natten på,

snart är december här,

och vintrar ifrån förr

i minnet stiger fram,

men starkast minns jag nog

hur Pelle ständigt frös.

 

Fall vinter, fall, ty han,

som klok och händig var,

har vävt en vinterskrud.

En hållbar överrock

han gjort av jord och hav

och svepts i vår planet.