Inlämningsuppgifter på Mekanik fk V,  5C1114,

4 poäng, HT 2003 Period 1

 

Datum                                 Vecka                                  Uppgift nummer ( Nyberg, Mekanik fk)

 

tisdag 9 september               37                                        1.38

 

tisdag 16 september             38                                        2.7

 

torsdag 2 oktober                40                                        4.12

 

fredag 10 oktober*              41                                        4.92

 

Anvisning: Lösningen skall vara utförlig. Ledningar till lösningen finns (ibland) på Christer Nybergs hemsida. Det är inte tillräckligt att skriva av dessa. Svaret finns bak i boken och bör vara korrekt, men det är själva lösningen som är viktig.

 

*Ingen undervisning denna dag. Observera att inlämningsuppgifter kan lämnas i brevlåda utanför Mekaniks kursexpedition (OB 18, plan 5).

 

Repetitionsfrågor till kontrollskrivningarna av Lars Thor finns på kurshemsidan.

 

Kurshemsidan kommer du till genom att gå till Hanno Esséns (personliga) hemsida och klicka på länken till: 5C1114, Mekanik fk V.

 

URL är: http://nallo.mech.kth.se/~hanno/MekFkV2.html

 

Om du inte kommer ihåg adressen är vägen följande.

  1. Välj Institutioner på KTHs hemsida. 2. Välj Mekanik bland dessa. 3. Klicka på Faculty&Staff. 4. Klicka på Hanno Essén under Senior Lecturer. 5. Klicka på Personal homepage. 6. Klicka på: 5C1114, Mekanik fk V