The Night Sky

By Erik Gustaf Geijer (1783 – 1847)

Translation by Hanno Essén

 

All alone I stride ahead on my path.

Longer and longer the road seems to stretch.

Far in the distance my goal is hidden!

The day is fading, and night is falling.

Soon the timeless stars are all I can see.

But I do not lament the fading day.

Nor do I fear the impending darkness.

Since my soul also was reached by a glimpse

of that love which is passing through the world.

 

 

The swedish original:

 

Natthimlen

Av Erik Gustaf Geijer (1783 - 1847)

 

Ensam jag skrider fram på min bana.

Längre och längre sträcker sig vägen.

Ack, uti fjärran döljes mitt mål!

Dagen sig sänker, nattlig blir rymden.

Snart blott de eviga stjärnor jag ser.

Men jag ej klagar flyende dagen.

Ej mig förfärar stundande natten.

Ty av den kärlek, som går genom världen,

Föll ock en strimma in i min själ.