Publikationer på svenska av Hanno Essén (och medförfattare)

 

38. Elektroosmos

med Anders Nilsson

Folkvett (2016) No. 3-4, sid. 41 – 45

 

37. Fältet i tomrummet – fysik och pseudofysik

Folkvett (2012) No. 3, sid. 62 – 66

 

36. Populär kemi (recension)

Folkvett (2012) No. 1, sid. 63 – 67

 

35. Steven Weinberg tycker till (recension)

Folkvett (2010) No. 3, sid. 53 – 60

 

34. Reduktionism och andra ismer

Folkvett (2009) No. 4, sid. 28 – 39

 

33. Jesusreliker – finns dom? (recension)

Folkvett (2009) No. 1, sid. 67 – 76

 

32. Upplysning från en filosoferande fysiker (recension)

Folkvett (2008) No. 3, sid. 67 – 73

 

31. Osynliga faror och inbillade linjer

Folkvett (2008) No. 3, sid. 54 – 59

 

30. Inbillade linjer och osynliga faror

Miljö & Hälsa (2008) april No. 3, sid. 10 – 11

 

29. Incidenter i fysikens historia

Folkvett (2007) No. 3, sid. 33 – 52

 

28. Strängt om strängar (recension)

Folkvett (2007) No. 1, sid. 62 – 67

 

27. Artiklarna nummer 8 och 11 nedan har publicerats som

kapitel i boken Fakta eller fantasier

redaktör Jesper Jerkert

(Leopard förlag, Stockholm, 2007) sid. 106 – 119

 

26. Vetenskapliga förräderier (recension)

Folkvett (2006) No. 3, sid. 84 – 88

 

25. Energimedicin – nytt paradigm på Karolinska?

med Hans Isaksson

Folkvett (2006) No. 3, sid. 54 – 63

 

24. Som det går till inom vetenskapen (recension)

Folkvett (2005) No. 4, sid. 34 – 38

 

23. En virvelvind av pseudovetenskap (recension)

Folkvett (2005) No. 4, sid. 46 – 49

 

22. Bioresonans – alternativmedicin med mirakelanspråk

med Hans Isaksson

Folkvett (2005) No. 2, sid. 27 – 34

 

21. Evighetsmaskiner och drömmen om fri energi

kapitel i boken Vetenskap eller villfarelse

redaktörer J. Jerkert & S.-O. Hansson

(Leopard förlag, Stockholm, 2005) sid. 59 – 76

 

20. Den mystiska magnetismen

Ergonytt (2004) No. 5, sid. 21 – 23

 

19. Vetenskapens vingliga vägar (recension)

Folkvett (2003) No. 4, sid. 43 – 52

 

18. Bokanmälningar, R. Grahn/P.-Å. Jansson, Mekanik. Statik och dynamik (recension)

Elementa, årg. 86, nr 1 (2003) sid. 43

 

17. Amatörmässig fysikrevolution (recension)

Folkvett (2002) No. 4, sid. 56 – 59

 

16. En uppgörelse med vetenskapens vedersakare (recension)

Folkvett (2002) No. 1, sid. 62 – 67

 

15. Supplementband på ovetenskaplig grund

med Hans Isaksson

Folkvett (2001) No. 4, sid. 26 – 29

 

14. Ovetenskapligt om alternativmedicin i Nationalencyklopedins supplementband

med Hans Isaksson

Läkartidningen (2001) 98, sid. 4087

 

13. Nya ordfloder från Lagerroth (recension)

Folkvett (2001) No. 1, sid. 62 – 64

 

12. Nya ordfloder från Lagerroth (recension)

Tidskriften Medikament, årg. 5, (2000) No. 7, sid. 141

 

11. Folk, filosofer och fysik

Folkvett (2000) No. 3- 4, sid. 31 – 43

 

10. Alternativmedicinens energi – och vetenskapens

med Hans Isaksson

Folkvett (1998) No. 4, sid. 7 – 15

 

9. Gru-tankar—Skepticism i grundutbildningen

Grubladet (1997) Nr 10 december, sid. 1

 

8. Tomtar, troll och Currykryss

Folkvett (1997) No. 3- 4, sid. 7 – 19

 

7. Håller vetenskapen på att ta slut? (recension)

Folkvett (1997) No. 2, sid. 15 – 16

 

6. Hopprepskurvan

med Arne Nordmark

Elementa, årg. 79, nr 3 (1996) sid. 142 – 148

 

5. Vetenskapen och evighetsmaskinerna

Folkvett (1994) No. 2, sid. 4 – 13

 

4. Nostradamus mask (recension)

Folkvett (1991) No. 3 – 4, sid. 24

 

3. Kemisk grafteori och datorer (recension)

Kemisk tidskrift, årg. 103, (1991) No. 4, sid. 138

 

2. Periodiska systemets rätta form

Elementa, årg. 72, nr 1 (1989) sid. 17– 20

 

1. Att generalisera Fermats hypotes

Elementa, årg. 68, nr 2 (1985) sid. 61 – 62

 

 

Tidskrifter:

Elementa, tidskrift för matematik, fysik och kemi

Ergonytt, Liber förlag

Folkvett, organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning

Grubladet, Kungl Tekniska Högskolan

Kemisk tidskrift

Läkartidningen

Miljö & Hälsa, medlemstidning för yrkesföreningen miljö och hälsa

Tidskriften Medikament