Följande uppgifter rekommederar Christer Nyberg själv (ur Problemsamling)

 

1.2, 1.7, 2.3, 2.6, 2.13, 2.20, 2.22

2.27, 2.28, 2.32, 2.38, 2.57, 2.59

3.12, 3.21, 3.30, 3.42, 3.60, 3.

4.5, 4.11,5.5, 5.8, 5.12, 5.19, 5.24

6.8, 6.20, 6,21, 6.30, 6.25

6.28, 6.36, 6.40, 6.48, 6.67

7.8, 7.10, 7.14, 7.15, 7.20,

7.25, 7.31, 7.34, 7.40, 7.41

8.9, 8.18, 8,20, 8.35, 8.51

9.7, 9.16, 9.25, 9.31, 9.34

10.9, 10.10, 10.12, 10.15, 10.16

11.11, 11.12, 12.11, 12.16, 12.17

12.26, 12.30, 12.32, 12.38, 12.46

Notera att det inte spelar så stor roll vilka uppgifter du gör. Det viktiga är att du gör så många som möjligt. Rita mycket figurer och fokusera på principer, inte på svaret.

Så, räkna på

Hanno