Hannos centrallyrik

 

#

Något ilande år,

Någon snålkall och senfärdig vår

Kan köttets lust bli vild och svår

Och själen skynda i gamla spår

Att hinna vännen som ingen når.

 

#

Där står man i en lejonbur,

Rädd med stol och piska

Fast man känner liksom hur

Man ville stillsamt viska

Ömhetsord och gömma i dess man

Sitt huvud, famna om dess bringa

Och taga till sin sängkumpan

Denna best, så hopplös att betvinga.

 

#

När dagen ter sig dyster

Och mörkret går i moll

Och gråhet utan lyster

Bedriver gammalt groll,

När trötta ögons grus

Och kropp i sliten smärta

Begråter en blasé, burdus

Och bitter mjältsjuk svärta

Som färgar hela Kosmos

Denna morgon i Kvartär

Då du känner utan patos

Hur tungt och tarvligt allting är.

 

#

I tillvarons grå labyrint

och tidens och rummets ramar

vi sitter och stirrar blint

och önskar oss kyssar och kramar.

 

Vi irrar med blicken och letar

efter det som vi längtar mest

men fastän vi svettas och stretar

vi finner ej minsta rest.

 

#

Jag har alltid varit kär

och det har alltid varit fel

så jag har suttit här

och spelat livets spel

och känt hur längtan tär

var öm förbrukad del

som kroppen idogt bär

omkring min sjuka själ.