Två tentamina med lösningar på kursen Mekanik mindre kurs SG1102:

Omtentamen med lösningar som gick 2013 08 20 finns här.

Ordinarie tentamen med lösning som gick 2013 05 23.

Hanno Essén