'esse est percipi'

Julens KET

Karl-Erik (Viktor) Thylwe

Forskning:
•Dynamiska system,
•Robotmekanik,
•Kollisionsteori för atomer och mindre partiklar,
•Relativistisk kvantmekanik,
•Exakta och asymptotiska beräkningsmetoder med MatLab.

Senaste publikation i

J. Math. Chem. (2018)
Commun. Theor. Phys. 67 (2017) 619–625;
Commun. Theor. Phys. 69 (2018) 28–30;
Commun. Theor. Phys. 69 (2018) 127–130.
Aktuella Kurser i Mekanik:

SG1120 Mekanik I grundkurs CMATD


You can reach me by e-mail at: ket@mech.kth.se, kethylwe@gmail.com