'esse est percipi'

Julens KET

Karl-Erik (Viktor) Thylwe

Forskning:
Dynamiska system, robotmekanik, kollisionsteori för atomer och mindre partiklar,
relativistisk kvantmekanik,
exakta och asymptotiska beräkningsmetoder med MatLab.

Senaste publikation i
J. Math. Chemistry:
Aktuella Kurser i Mekanik:

SG1120 Mekanik I grundkurs CMATD


You can reach me by e-mail at: ket@mech.kth.se, kethylwe@gmail.com