Dikter av eller översatta av Hanno Essén


På svenska av Hanno Essén :

Optimistvisan

Doktorandens klagosång

Centrallyrik

Balladen om Bålde Bele från Bellatrix


På svenska, översatta från engelskan, av Hanno Essén

Dikter av A. E. Housman, två st.

Frodos vandringssång ur Sagan om ringen

Slottspoetens kärleksnöd ur Titus Groan

Sonett 18, 19 och 29 av William Shakespeare

(Citat) Frans G. Bengtsson:

Talspråket är en samling skäligen godtyckliga läten, och dess öden äro av underordnad betydelse, skriftspråket däremot är ett idealt konstverk, motståndskraftigt mot tid och förvandling tills barbarer och utvecklingsmakare får hand om det, och dess förvittring och sönderfall är ett med kulturens. -- Talspråket är en sluddrig bärare av vårt dagliga livs mekaniska och andetomma pladder; i skriftspråket däremot ligger våra andliga värden bevarade, och våra bättre tankar - om vi ha några - ta dess form.


In english:

Ode to a Molecule (by Hanno Essén from his doctoral thesis)

Love songs (by Hanno Essén from his youth)

Darkness falls (translated by Hanno Essén from original in swedish by B. Gripenberg)

The Night Sky (translated by Hanno Essén from original in swedish by E. G. Geijer)

(Quotation) William Blake:

Wisdom is sold in the desolate marketplace where none come to buy.