Tentamen 2010 06 09 för SG1140, Mekanik II, med lösningar (pdf-file)

Inlämningsuppgift 1 (2005 14/9) (pdf-file)

Inlämningsuppgift 2 (2005 22/9) (pdf-file)

Inlämningsuppgift 3 (2005 5/10) (pdf-file) (svaret korrigerat 22/9 kl.13.45)

Tentamina HT 2005

KS1 HT 2005 (pdf-file)

KS2 HT 2005 (pdf-file)

Tentamen oktober 2005 (pdf-file)

Lösningar till tentamen oktober 2005 (pdf-file)


Diverse matnyttiga länkar:

Länkar till Lars Thors hemsida: repetitionsfrågor och ordlistor:

Notera att indelningen i KS1 och KS2 inte behöver vara exakt samma som i din kurs

Repetitionsfrågor inför KS1 (pdf-file)

Repetitionsfrågor inför KS2 (pdf-file)

Ordlistor(sammanställda av Lars Thor): engelsk-svensk , svensk-engelsk

Länk till Christer Nybergs hemsida: inlämningsuppgifter på T2, lämpliga som övningsuppgifter även för M2.


Nedan följer information om förra årets kurs och äldre saker:

Inlämningsuppgifter, på engelska, för 2004 (fyra stycken):

Inlämningsuppgift 1 (2004 10/9) (pdf-file)

Inlämningsuppgift 2 (2004 17/9) (pdf-file)

Inlämningsuppgift 3 (2004 1/10) (2 page pdf-file)

Inlämningsuppgift 4 (2004 12/10) (1 page pdf-file)

2004/05 års tentamina:

KS1 HT 2004 (pdf-file)

Svar till KS1 HT 2004 (pdf-file)

KS2 HT 2004 (pdf-file)

Svar till KS2 HT 2004 (pdf-file)

Tentamen HT 2004 (pdf-file)

Lösningar till tentamen HT 2004 (pdf-file)

Tentamen Januari 2005 (pdf-file)

Lösningar till tentamen Januari 2005 (pdf-file)

Tentamen Mars 2005 (pdf-file)

Lösningar till tentamen Mars 2005 (fel i Uppgift 3 rättat, 050331) (pdf-file)


Info om kursen 5C1114 Mek fk för V2 03/04. Den den liknar 5C1140 en hel del:

Inlämningsuppgifter för V2 HT03 (html-file)

2003/04 års KSar:

KS1 HT 2003 (pdf-file)

Lösning till KS1 HT 2003 (pdf-file)

KS2 HT 2003 (pdf-file)

2003/04 års tentor:

Tentamen Mek fk V HT 2003 (pdf-file)

Lösningar till tentamen Mek fk V HT 2003 (pdf-file)

Omtentamen Mek fk V Jan 2004 (pdf-file)

Lösningar till omtentamen Mek fk V an 2004 (pdf-file)


2002/03 års tentor:

KS1 HT 2002 (pdf-file)

KS2 HT 2002 (pdf-file)

Tentamen Mek fk V HT 2002 (pdf-file)

Lösningar till tentamen Mek fk V HT 2002 (pdf-file)

Omentamen Mek fk V Jan 2003 (pdf-file)

Lösningar till omtentamen Mek fk V Jan 2003 (pdf-file)


Hanno Essén