Omentamen som gick 2011 08 22 med lösningar finns här.


Tentamen som gick 2011 05 23 finns här.

Lösningar till tentamen som gick 2011 05 23 finns här.

Kommentarer om rättningen.

Inlämningsuppgifter (2 och 3) vt11, samt regler och anvisningar (pdf-fil)

Inlämningsuppgift 1 (pdf-fil, fel rättat 27/1)

Inlämningsuppgift 4 (pdf-fil)

Svar till inlämningsuppgift 1 och 4 (pdf-fil)

Rekommenderade uppgifter C. Nyberg Mekanik grundkurs, Problemsamling (htm-fil)

Problem som rekommenderas att göras på övningarna (alla hinns dock inte med, övningsläraren prioriterar då) Uppdaterad 2011 04 05 ty problem i slutet kap 6-början kap 7 hade fallit bort: 1.3, 1.6, 2.4, 2.6, 2.9, 2.25, 2.27, 2.37, 2.38, 2.52, 2.54, 3.3, 3.6, 3.18, 3.27, 3.59, 3.60, 3.66, 4.1, 4.5, 4.10, 5.2, 5.5, 5.9, 5.26, 6.3, 6.5, 6.9, 6.27, 6.40, 6.44, 6.47, 6.61, 6.63, 7.4, 7.6, 7.20, 7.26, 7.27, 7.41, 7.53, 8.9, 8.14, 8.35, 8.47, 9.4, 9.9, 9.25, 9.28, 9.29, 10.4, 10.5, 10.15, 10.16, 11.5, 11.8, 11.9, 11.11, 11.13, 12.16, 12.20, 12.22, 12.28, 12.31, 12.35, 12.45, 13.7a+c.

KS1 VT11 med svar finns här.

KS2 VT11 med svar finns här.

Avsnitt i Nyberg, Mekanik grundkurs som kan uteslutas vid läsning till KSar och teoritentan: 2.11, 3.7, 3.8, 4.7, 5.4-6, 7.5, 12.5, 13.5, 14.6, 14.8, 14.9

Repetitionsfrågor till första halvan av kursen finns här.

Repetitionsfrågor till andra halvan av kursen finns här.


Information från 2010 här:

Omtentamen som gick 2010 08 23 finns här.

Lösningar till omtentamen 2010 08 23.

Tentamen VT10 som gick 2010 05 28 finns här.

Lösningar till tentamen VT10.

KS1 behandlar avsnitt: Appendix A (Vektoralgebra) och Kap. 1 - t.o.m. Kap. 4

KS1 VT10 med svar finns här.

KS2 behandlar avsnitt: Kap. 5 - t.o.m. Kap. 11 avsnitt 11.3.1

KS2 VT10 med svar finns här.


Äldre information:


Tentamina och KSar från 2009:

Omtentamen med lösningar 2009 08 24 (pdf-fil)

Tentamen 2009 05 19 (pdf-fil)

Lösningar och svar till Tentamen 2009 05 19 (pdf-fil)

KS1 VT09 med svar finns här.

KS2 VT09 med svar finns här.


Tentamina och KSar från 2008:

Tentamen 2008 05 20 (pdf-fil)

Lösningar och svar till Tentamen 2008 05 20 (pdf-fil)

KS1 vt08 med svar (pdf-fil) (OBS: max poäng på denna KS är endast 4 poäng (8 på nästa).

KS2 vt08 med svar (pdf-fil) (OBS: max poäng på denna KS är 8 poäng (4 på förra).


Information från 2007:

Tentamen 2007 05 09 (pdf-fil)

Lösningar och svar till Tentamen 2007 05 09 (pdf-fil)

Inlämningsuppgifter vt07 (htm-fil)

KS1 vt07 med svar (pdf-fil)

KS2 vt07 med svar (pdf-fil)


Information från 2006:

Tentamen 2006 05 12 (pdf-fil)

Lösningar och svar till Tentamen 2006 05 12 (pdf-fil)

Inlämningsuppgifter vt06 (pdf-fil)

Kontrollskrivning (KS) 1 vt06 (pdf-fil)

Kontrollskrivning (KS) 2 vt06 (pdf-fil)


För annan info, se min personliga hemsida

Hanno Essén